--%>

کاربر گرامی

لطفا جهت استفاده از سیستم یکپارچه شهرسازی سرا8 از مرورگر

Internet Explorer

استفاده نمایید ، ضمنا برای اجرای نرم افزار سیستم یکپارچه شهرسازی ابتدا باید برنامه SilverLight را نصب نمایید .

Get Microsoft Silverlight


خدمات شهرداری الکترونیک

هدف این سایت ارائه خدمات شهرداری از طریق اینترنت به شهروندان و مدیران است.یعنی شهروندان از طریق اینترنت بتوانند به سایت شهرداری مراجعه نمایند و آ خرین اطلاعات مورد نیاز خود را از طرق اینترنت دریافت کنند.اطلاعاتی از قبیل سوابق ملک، ، ضوابط و مقررات ساخت و ساز ، میزان عوارض سالیانه ، بدهی های معوقه ملک ، طرحها و پروژه هایی که بر ملک تاثیر گذار خواهند بود.و نیز برای شهروندان امکان پیگیری درخواست هایش ازطریق اینترنت در این سیستم فراهم شده است .همچنین سیستم قادر خواهد بود تصاویر ماهواره ای  املاک و نقشه معابر را دریافت نموده و نشان دهد.

راهنمای کامل سایت